NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí seznam filtrů protokolu. show global - Zobrazí globální konfiguraci protokolu. show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud set
Nastavuje parametry konfigurace.
netsh diag
Změny kontextu `netsh diag'.
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm

0.077

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Wo finde ich die Einstellungen für Facebook-Werbeanzeigen?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Muss Windows-7 immer auf NTFS Festplattenpartion installiert sein?

 /

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /