NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set route ? Sposób użycia: set route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks trasy do zmodyfikowania. interface - Nazwa interfejsu lub indeks. nexthop - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza. siteprefixlength - Długość prefiksu dla całej lokacji, jeśli jest częścią łącza. metric - Metryka trasy. publish - Jedna z następujących wartości: no: Bez anonsowania w anonsach tras. To jest ustawienie domyślne. age: Z anonsowaniem w anonsach tras ze skracanym okresem istnienia. yes: Z anonsowaniem w anonsach tras przy niezmienionym okresie istnienia. validlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest ważna. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest preferowana. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry trasy. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość no lub age, trasa zostanie usunięta po upływie ważnego okresu istnienia. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość age, anons trasy będzie zawierał ważny okres istnienia pozostały do usunięcia. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość yes, trasa nigdy nie zostanie usunięta niezależnie od wartości parametru validlifetime, a każdy anons trasy będzie zawierał (ten sam) określony ważny okres istnienia. Przykład: set route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ROUTE

netsh interface ipv6 set route - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry trasy. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping news
Bada usługą ping serwer grup dyskusyjnych.
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Wyświetla tabelę grupy hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego.
netsh interface portproxy
Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje parametry trasy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/route.htm
0.187
15073

Ansicht im Windows 8.1 Startmenü und Apps Metro Screen vergrößern, bzw verkleinern?

 /

Is there a recycle bin for the Windows 10 / 11 Desktop (show, hide)?

 /

Unlock and/or delete locked or protected files and directorys for MS Windows OS. 

 /

Das Zeichenprogramm MS Paint über Start Menü Kachel starten!

 /

Was ist eine Quantentheorie!

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /

What are blue double arrows in File Explorer Windows 11, 10?

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10/11?

 /

Safely clean up the free area of ​​the hard disk, then standby!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font folder?

 /

Handwriting personalization on a Windows 10/11 Tablet PC, how to?

 /