netsh interface ipv6 set route - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set route ? Sposób użycia: set route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks trasy do zmodyfikowania. interface - Nazwa interfejsu lub indeks. nexthop - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza. siteprefixlength - Długość prefiksu dla całej lokacji, jeśli jest częścią łącza. metric - Metryka trasy. publish - Jedna z następujących wartości: no: Bez anonsowania w anonsach tras. To jest ustawienie domyślne. age: Z anonsowaniem w anonsach tras ze skracanym okresem istnienia. yes: Z anonsowaniem w anonsach tras przy niezmienionym okresie istnienia. validlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest ważna. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). preferredlifetime - Okres istnienia, przez który trasa jest preferowana. Wartość domyślna to "infinite" (nieskończoność). store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry trasy. Wartości czasu mogą być wyrażone w dniach, godzinach, minutach i sekundach; np. 1d2h3m4s. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość no lub age, trasa zostanie usunięta po upływie ważnego okresu istnienia. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość age, anons trasy będzie zawierał ważny okres istnienia pozostały do usunięcia. Kiedy parametr publish jest ustawiony na wartość yes, trasa nigdy nie zostanie usunięta niezależnie od wartości parametru validlifetime, a każdy anons trasy będzie zawierał (ten sam) określony ważny okres istnienia. Przykład: set route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ROUTE

netsh interface ipv6 set route - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry trasy. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping news
Bada usługą ping serwer grup dyskusyjnych.
netsh routing ip igmp show rasgrouptable
Wyświetla tabelę grupy hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego.
netsh interface portproxy
Zmiany w kontekście `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip add dns
Dodaje statyczny adres serwera DNS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje parametry trasy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/route.htm
0.093
15073

Search for a Super Duper MS File Explorer alternative?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Suche kostenlose Adressverwaltung zum Downloaden für Windows 10, 8.1, 7.0?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1 or 10!

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find and open)?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 den Sperrbildschirm deaktivieren?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

Eine Uhr am Windows Desktop mit Glas Effekt!

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /