NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Sposób użycia: add dns [name=] [addr=] [[index=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery DNS. addr - Adres IP dodawanego serwera DNS. index - Określa indeks (preferencję) dla podanego adresu serwera DNS. Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy. Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi starą listę. Przykłady: add dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 add dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje statyczny adres serwera DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip relay delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh p2p idmgr delete identity
Usuwa tożsamości.
netsh add helper
Instaluje bibliotekę DLL pomocnika.
netsh routing ip dnsproxy
Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje statyczny adres serwera DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.171
14877

What can I do with copy_text_uc and copy_text_lc ?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Programs and functions / features as a desktop button!

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 4 PW restore?

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /

Can I really share the desktop notes program with everyone?

 /

Windows Server 2012 and direct download links and trial versions!

 /

Disable auto sleep mode on Windows 10/11 tablet PC, how to?

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

Wie kann ich die Filmstreifen Vorschau zum MS Datei Explorer hinzufügen?

 /

What are print jobs?

 /

Wo finde ich das Windows Herunterfahren Dialog Fenster in Windows 8.1/10?

 /