NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Sposób użycia: add dns [name=] [addr=] [[index=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym są dodawane serwery DNS. addr - Adres IP dodawanego serwera DNS. index - Określa indeks (preferencję) dla podanego adresu serwera DNS. Uwagi: Dodaje nowy adres IP serwera WINS do listy konfigurowanej statycznie. Domyślnie serwer WINS jest dodawany na końcu listy. Jeśli zostanie określony jakiś indeks, serwer WINS zostanie umieszczony na tej właśnie pozycji na liście, a w celu zwolnienia miejsca inne serwery ulegną przeniesieniu niżej. Jeśli serwery WINS poprzednio uzyskiwano poprzez DHCP, nowy adres zastąpi starą listę. Przykłady: add dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 add dns "Połączenie lokalne" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje statyczny adres serwera DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip relay delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh p2p idmgr delete identity
Usuwa tożsamości.
netsh add helper
Instaluje bibliotekę DLL pomocnika.
netsh routing ip dnsproxy
Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje statyczny adres serwera DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.249
14877

Reboot Server über ein Desktop Button in 3 Sekunden!

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Microsoft Onedrive and Explore Views problem affects directorys and files contained!

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

Ein sehr komfortables Dateimanagement-Programm für Windows!

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

Es werden nur Favoriten von IE angezeigt !?

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

Firefox Favoriten nach Windows-7 übertragen?

 /

Was ist FTPS, SFTP, FTP?

 /