NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh winsock'. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.
netsh ras appletalk help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall show icmpsetting
Wyświetla konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh winsock'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.218
12905

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

I'm looking to install your program on multiple computer?

 /

Hilfe, kann die Sprache am Samsung Handy mit Android nicht ändern!

 /

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Was ist Windows Terminal App unter Win-10?

 /

Sleep Mode can be turn offd directly in Windows 10!

 /

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Windows 8.1/10: How to show  administrative  Management Tools in the Start Tiles!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /