netsh winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / WINSOCK


Quick - Link:
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołw.
netsh ras appletalk help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmiany w kontekście `netsh winsock'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.046
12905

Save your favorite notes and use them again and again!

Having problems with certain image formats when adjusting the image size?

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

7Zip direkt Download!

Windows protected your PC on MS Desktops, Server and Mobile?(0)