NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery show interface ? Sposób użycia: show interface [[name=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, dla którego chcesz wyświetlić konfigurację wykrywania routerów. Uwagi: Wyświetla konfigurację wykrywania routerów dla podanego interfejsu. Przykłady: show interface name="Połączenie lokalne"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery show interface - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o odkryciu routera. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show areastats
Pokazuje informacje o obszarze OSPF.
netsh p2p group db help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx update
Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp set global
Zmienia globalne parametry programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 delete interface
Usuwa interfejs ze sterty IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/show/interface.htm
0.125

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Automatische Updates Einstellungen bei XP und Sicherheit?

 /

Nicht komprimierbare Dateien erstellen! 

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Was bedeutet Spass, oder Spass haben?

 /