NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpconn
Wyświetla połączenia protokołu UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.
netsh diag help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip igmp install
Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.265
18733

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Striking in neon color with date and time!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Kann ich die Vista Treiber für Windows 7 einsetzen, obwohl diese für Vista vorgesehen sind?

 /

Windows-7 Schattenkopien komplett deaktivieren?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

How to see all shared folders on Windows-10 Home and Pro?

 /

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

HDMI-CEC?

 /