netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpconn
Wyświetla połączenia protokołu UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.
netsh diag help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip igmp install
Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.171
18733

System Sounds adjust, customize or activate in Windows 10 / 8.1!

 /

Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box!

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Unterschied TTF zu OTF, was ist besser?

 /

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?

 /

Difference between Quality and Performance in FindSameImagesOK?

 /

Letzte Einstellung wird nicht behalten im Quad-Explorer unter Windows 10, ...!

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Wie kann man Vista Gadgets ohne Sidebar nutzen?

 /