netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpconn
Wyświetla połączenia protokołu UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.
netsh diag help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip igmp install
Instaluje router lub serwer proxy IGMP i ustawia globalne rejestrowanie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.202
18733

Anzeigen von Freigaben, Sitzungen und offenen Dateien, cmd Beispiel?

 /

Can I do a double-click?

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

Troubleshoot, repair or recovery Windows 8 and 8.1 with Windows 8 (8.1) Installations DVD!

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

How can I customize the font size in Explorer?

 /

Wo sind die Galaxy Startbildschirm Einstellungen am Samsung?

 /

Write short invitations and reports on Windows 10!

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /