NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DUMP

netsh routing ip routerdiscovery dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show mobility
Wyświetla parametry konfiguracji mobilności.
netsh routing ipx add staticroute
Dodaje trasę statyczną do tabeli tras.
netsh ras delete registeredserver
Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący
netsh interface add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ip ospf show
Wyświetla informacje.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/dump.htm
0.046

What is disk management?

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

Gibt es Windows-7 Tastenkürzel für die Schnellstartleiste?

 /

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /