NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - Komutları `netsh routing ip routerdiscovery' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Şu anda etkin kimlik do?rulama türlerini gösterir.
netsh interface ip show udpconn
UDP ba?lant?lar?n? görüntüler.
netsh routing ip rip add announcefilter
Arabirim üstünde duyurulan yollar için süzgeç ekler.
netsh p2p pnrp cloud show names
Yerel olarak kaydettirilen adlar? görüntüler.
netsh diag dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip igmp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh routing ip routerdiscovery' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.264
20181

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

How to show Program Name on Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Run Performance Test on Windows 7 ergo Windows Experience Index!

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10?

 /

Enable or Turn off Data Execution Prevention in Windows 8.1, 8 and 10 (turn-off/-on)!

 /

Date-Name zu Datei-Zeit in NewFileTime!

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Bei Windows 7 funktionieren die Lautsprecher nicht, es kommt kein Ton?

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /