netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Sposób użycia: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania serwerów WINS dla podanego interfejsu. static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów WINS na lokalną konfigurację statyczną. addr - Jedna z następujących wartości: : Adres IP serwera WINS. none: Oczyszcza listę serwerów WINS. Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej adresów IP serwerów WINS dla podanego interfejsu. Przykłady: set wins name="Połączenie lokalne" source=dhcp set wins "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IPWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.218
15160

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Server 2008/2012 und Windows 7/8.1/10 parallel installieren?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Die Wichtigsten Office Tastenkombinationen in MS Word!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 10?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Windows 8.1 oder 8 Enterprise Direkt Downloaden und 90 Tage kostenlos testen!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /