netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Sposób użycia: set wins [name=] [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. source - Jedna z następujących wartości: dhcp: Ustawia DHCP jako źródło dla konfigurowania serwerów WINS dla podanego interfejsu. static: Ustawia źródło dla konfigurowania serwerów WINS na lokalną konfigurację statyczną. addr - Jedna z następujących wartości: : Adres IP serwera WINS. none: Oczyszcza listę serwerów WINS. Uwagi: Ustawia konfigurację serwerów na tryb DHCP lub tryb statyczny. Tylko wtedy, gdy parametr "source" przyjmuje wartość "static", również opcja "addr" staje się dostępna dla konfigurowania listy statycznej adresów IP serwerów WINS dla podanego interfejsu. Przykłady: set wins name="Połączenie lokalne" source=dhcp set wins "Połączenie lokalne" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p idmgr show identities
Wyświetla listę tożsamości.
netsh bridge set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IPWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Ustawia tryb i adresy serwera WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.203
15160

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Nicht komprimierbare Dateien erstellen! 

 /

Maximalen Arbeits-Speicher unter Windows einschränken (RAM, einstellen)?

 /

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Nicht komprimierbare Datei unter Windows erstellen, für diverse Testest! 

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Verwenden Sie ein spezielles Icon-Layout für den Windows-Start!

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /