NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / DUMP

netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Ustawia stan Teredo.
netsh routing ip show protocol
Wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły IP.
netsh ras appletalk set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf help
Wyświetla listę poleceń.
netsh lan set tracing
Włącza lub wyłącza śledzenie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/dump.htm
0.358
15809

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Anpassen vom Papierkorb unter Windows 10, Größe, Löschen, .... !

 /

Scan works also on Windows 10 to easy save into PDF!

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Via new setting uninstall programs in Windows 10!

 /

What is a print preview?

 /

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!

 /

I don't understand the "Mark better pictures" function in the program?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /