NETSH - Windows XP/2000

netsh p2p pnrp diagnostics dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics dump ? Sposˇb użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrˇcenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / DUMP

netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Ustawia stan Teredo.
netsh routing ip show protocol
Wyświetla wszystkie skonfigurowane protokoły IP.
netsh ras appletalk set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf help
Wyświetla listę poleceń.
netsh lan set tracing
Włącza lub wyłącza śledzenie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/dump.htm
0.155
15809

Use the fonts without installing the font on Windows 11, 10, 8.1!

 /

What is an SQL and Server?

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Is there a rich text editor under Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

What is a keylogger?

 /

Deactivate docking in Windows 11!

 /

Use the PC sleep timer on Windows 10 / 11!

 /

Adjust the size of the new Windows 11 screen / touch keyboard!

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Create correct directory for 32Bit applications under Windows 11, 10, ...?

 /

─ndern der Benutzerpassw÷rter auf Windows 10/11, ohne das Aktuelle zu kennen?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /