NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. set negotiation - Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla połączeń dostępu zdalnego klienta.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Ustawia tryb i adresy serwera WINS.
netsh routing ip relay set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p idmgr show stats
Wyświetla statystykę tożsamości.
netsh bridge set adapter
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.
netsh interface ipv6 set global
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.093

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Start mit der letzten Windows Position und Ansichtseinstellung (Explorer, Q-Dir)!

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /