NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. set negotiation - Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla połączeń dostępu zdalnego klienta.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Ustawia tryb i adresy serwera WINS.
netsh routing ip relay set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p idmgr show stats
Wyświetla statystykę tożsamości.
netsh bridge set adapter
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.
netsh interface ipv6 set global
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.062

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

How can I in Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

How to do a double-click?

 /