NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. set negotiation - Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla połączeń dostępu zdalnego klienta.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Ustawia tryb i adresy serwera WINS.
netsh routing ip relay set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p idmgr show stats
Wyświetla statystykę tożsamości.
netsh bridge set adapter
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.
netsh interface ipv6 set global
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm

0.078

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Folder, Directory?

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Hinzufügen von Windows-7 Desktop Gadgets (Minianwendungen) zu Windows 8.1 / 10!

 /

Translate or change the Language, how to?

 /