NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show interface ? Použití: show interface Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které chcete prohlížet parametry serveru proxy DNS. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/interface.htm

0.061

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Screenshot Problem in ExperienceIndexOK (behoben)?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Screenshot Problem in ExperienceIndexOK (behoben)?

 /