NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show interface ? Použití: show interface Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které chcete prohlížet parametry serveru proxy DNS. Poznámky: Zobrazuje konfiguraci serveru proxy DNS pro určené rozhraní. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/interface.htm
0.14

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Always when I insert via Ctrl + Alt, i see the context menu, why?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /

Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)?

 /

Suchanfrage Windows-10 ms Datei-Explorer (einfaches Beispiel)?

 /