NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show interface ? Format: show interface Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil se DNS-proxyparametre for. Bemærkninger: Viser DNS-proxykonfigurationen for en bestem grænseflade. Eksempel: show interface name="LAN-forbindelse"

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy show interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser DNS-proxykonfiguration for den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh diag show mail
Viser postserverens navn og portnummer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show/interface.htm

0.046

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

In Windows-8 / 8.1 den Programm Ordner finden und öffnen (Speicherort, Datei, Pfad)!

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /