NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / HELP

netsh routing ip autodhcp help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh firewall show currentprofile
Zobrazí aktuální profil brány firewall.
netsh routing ip ospf delete virtif
Odstraní určené virtuální rozhraní.
netsh lan reconnect
Připojí rozhraní znovu.
netsh routing ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip add filter
K zadanému rozhraní přidá filtr paketů.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/help.htm
0.062

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, how to?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

Roxio Creator und Q-Dir Problem!

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

How to uninstall WinScan2PDF?

 /

Windows 10 UAC activate customize!

 /