NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete virtif ? Použití: delete virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Příznak Hodnota transareaid - Adresa IP oblasti přechodu, která bude odstraněna. virtnbrid - ID směrovače virtálního souseda, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní virtuální rozhraní pro tento směrovač. Příklady: delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / VIRTIF

netsh routing ip ospf delete virtif - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určené virtuální rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Zobrazí stav služby Teredo.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/virtif.htm
0.14

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Den Domainnamenserver (DNS) auf einem Windows-Server deaktivieren?

 /

Wo ist der Windows Explorer bei Vista?

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Violet ist eine schöne königliche Farbe, was sich auch am Desktop als Uhr beweisen kann!

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /