NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete virtif ? Použití: delete virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Příznak Hodnota transareaid - Adresa IP oblasti přechodu, která bude odstraněna. virtnbrid - ID směrovače virtálního souseda, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní virtuální rozhraní pro tento směrovač. Příklady: delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / VIRTIF

netsh routing ip ospf delete virtif - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určené virtuální rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Zobrazí stav služby Teredo.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/virtif.htm
0.077

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /