NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete virtif ? Použití: delete virtif [transareaid=] [virtnbrid=] Parametry: Příznak Hodnota transareaid - Adresa IP oblasti přechodu, která bude odstraněna. virtnbrid - ID směrovače virtálního souseda, který bude odstraněn. Poznámky: Odstraní virtuální rozhraní pro tento směrovač. Příklady: delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / VIRTIF

netsh routing ip ospf delete virtif - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní určené virtuální rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
netsh diag ping mail
Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show proxygrouptable
Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show teredo
Zobrazí stav služby Teredo.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní určené virtuální rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/virtif.htm
0.155
17892

Use multiple clipboards under Windows!

 /

What is a network admin?

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Download Mouse pointer and cursor options for Windows 11, 10, ...!

 /

Activate and Deactivate the Docking of Windows in Win 11 / 10!

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Wenn das Windows 10 träger und träger wird?

 /

Was ist Windows Terminal App unter Win-10?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Auto Shutdown the Windows 8.1 and 10 ergo Turn-off the PC!

 /