NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete area - Odstraní určenou oblast delete interface - Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní určeného souseda protokolu OSPF. delete protofilter - Odstraní filtr protokolu OSPF. delete range - Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. delete routefilter - Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování. delete virtif - Odstraní určené virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE

netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete.htm
0.218
15923

Convert the FAT32 to NTFS without losing data under Windows 10?

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

Wo finde ich die Einstellungen auf Samsung Galaxy / Android?

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Can I create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Fast landscape, portrait or landscape conversion and Preview switch!

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Hide programs in Windows 10!?

 /

Windows 8 Upgrade von Windows 7, Vista, XP, geht das Updaten?

 /

Fast Memory benchmark - test your RAM speed!

 /