NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete area - Odstraní určenou oblast delete interface - Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní určeného souseda protokolu OSPF. delete protofilter - Odstraní filtr protokolu OSPF. delete range - Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. delete routefilter - Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování. delete virtif - Odstraní určené virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE

netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete.htm
0.14
15923

Can I close the open Store Apps in Windows 8.1 Metro Mode?

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Printer connection and printing problems!

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Windows-Desktop im Vordergrund, bei Klick funktioniert nicht?

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /

Can I print as PDF in Windows 10!

 /

In Windows 10 ist Bluetooth auf einmal verschwunden!

 /

Der Autostart von Programmen in Windows 10!

 /

What is test_exymple@mail.com333 and what about Windows clipboard history?

 /