netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete area - Odstraní určenou oblast delete interface - Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní určeného souseda protokolu OSPF. delete protofilter - Odstraní filtr protokolu OSPF. delete range - Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. delete routefilter - Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování. delete virtif - Odstraní určené virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE

netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete.htm
0.171
15923

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Die Schachteln, die nicht beschriftet sind, kann man Rauchen!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Gibt es Vista Hotkeys für die Schnellstartleiste?

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Mehrere Seiten vom Scann zu PDF unter Windows umwandeln und speichern!

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

Passive ejection of external hard drives and drives!

 /