netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete area - Odstraní určenou oblast delete interface - Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní určeného souseda protokolu OSPF. delete protofilter - Odstraní filtr protokolu OSPF. delete range - Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. delete routefilter - Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování. delete virtif - Odstraní určené virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE

netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete.htm
0.202
15923

Zurück zu Windows 7 / 8.1 von Windows 10, aber wie (8.1)?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

Das automatische Abmeldung bei Windows 7 deaktivieren?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Wie kann ich die Ports für den FTP Passiven-Modus auf meinem Windows-Server freigeben?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

What is the message before standby at xx sec under Windows 10, 8.1, ...?

 /