NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete area - Odstraní určenou oblast delete interface - Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní určeného souseda protokolu OSPF. delete protofilter - Odstraní filtr protokolu OSPF. delete range - Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. delete routefilter - Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování. delete virtif - Odstraní určené virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE

netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete.htm
0.14
15923

GetWindowText Error message?

 /

HDD or SSD read out data from a 64-bit computer with 32-bit XP / 10?

 /

Was ist 3rd-Level-Support?

 /

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10 and 11?

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10/11!

 /

PowerShell ISE Desktop Verknüpfung unter Windows 11!

 /

Kann ich das Windows 10 auf Windows 11 upgraden?

 /

Kann ich meine Festplatten weiterhin auf MS Windows 11 OS testen!

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /

Der Edge Internet Browser ist auf ein mal dunkel!

 /

Unfortunately, Don't Sleep hangs on Windows 10 and 11 after a while!

 /

Problems when writing under Windows 10. 8.1, ...!

 /