netsh » routing » ip » nat » delete » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Použití: delete addressmapping [name=]<řetězec> [public=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit mapování adres. public - Adresa IP použitá na veřejné síti. Poznámky: Odstraní mapování adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING


Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQVe fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm
0.062
20483

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!

Status bar or prefer none in the Explorer Views on Windows all OS?

What kind of photos and pictures can I use for the 3D desktop display?

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?(0)