NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Použití: delete addressmapping [name=]<řetězec> [public=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit mapování adres. public - Adresa IP použitá na veřejné síti. Poznámky: Odstraní mapování adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat delete addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm
0.155
20483

Den Download Ordner im Edge Chromium anpassen oder ändern!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, can I customize?

 /

CPU frequency, accurately identify the CPU frequency on MS Windows 11,10, ... OS! 

 /

Detect the Folder Size, File Number and Folder Count!

 /

Can I customize Windows Border Color in Windows-7?

 /

Turn off auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Open Don'tSleep settings under Windows!

 /

Verstecken Sie den Mauszeiger auf allen Windows Desktop- und Server-Betriebssystemen!

 /

Why do some file/directory sizes have underline? I would like to turn off!

 /

Change boot loader Windows 11, 10, ... OS !

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Internet Explorer deinstallieren in Windows 8, 10 und 8.1?

 /