NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Použití: delete addressmapping [name=]<řetězec> [public=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit mapování adres. public - Adresa IP použitá na veřejné síti. Poznámky: Odstraní mapování adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat delete addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm
0.156
20483

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Wird das Windows 11 ohne klassischen Desktop sein?

 /

Q-Dir full translation or only the strings with the changes?

 /

Show My Computer or This PC as an icon?

 /

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

Windows 11 login with PIN and excluding PIN?

 /

Auch als dunkle, z.B. Dark Theme Desktop Notizen!

 /

Windows Updates aus dem Windows Katalog installieren!

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 11/10!

 /