NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Použití: delete addressmapping [name=]<řetězec> [public=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit mapování adres. public - Adresa IP použitá na veřejné síti. Poznámky: Odstraní mapování adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat delete addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm
0.343
20483

Erstellen Sie Favoriten, um Programm und Befehle schneller auszuführen!

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Undo renaming of mistakenly renamed directorys!

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in Windows-10!

 /

Wie deinstalliere ich den Arbeitsspeicher Test unter Windows 10, ...? (portable Installation)

 /

Ein Stress-Test für den Windows-Computer: Prozessor, Grafik und Festplatte!

 /

What is a two-sided medal?

 /

Was ist ein Laufwerkbuchstabe?

 /

Can I create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /