NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Použití: delete addressmapping [name=]<řetězec> [public=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit mapování adres. public - Adresa IP použitá na veřejné síti. Poznámky: Odstraní mapování adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat delete addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm
0.171
20483

Direct X in Windows 10 ausfindig machen!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Help the desktop icons are gone on Windows 10!

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Don't Sleep Auto-Start Windows 10, 8.1, 7 ...?

 /

Individuelle Spalte speichern plus Datei-Explorer Ansichten unter Win 10, 8.1, ...!

 /

Windows Font Viewer?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /