NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Použití: delete addressmapping [name=]<řetězec> [public=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, pro které chcete odstranit mapování adres. public - Adresa IP použitá na veřejné síti. Poznámky: Odstraní mapování adres z fondu adres rozhraní NAT. Příklady: delete addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat delete addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm
0.108

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

Wie kann man Dateiendungen ändern in Windows 7 (Datei-Typ/Erweiterung)?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Wenn das Windows 10 träger und träger wird?

 /

Can I add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /