NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Format: delete addressmapping [name=] [public=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette en adressetilknytning på. public - Den IP-adresse som bruges på det offentlige netværk. Bemærkninger: Sletter en adressetilknytning fra NAT-grænsefladens adressegruppe. Eksempel: delete addressmapping "LAN-forbindelse" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat delete addressmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en adressetilknytning i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh diag show mail
Viser postserverens navn og portnummer.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm

0.077

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 8)!

 /

How to find your IP Address quickly?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /