NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Format: delete addressmapping [name=] [public=] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade du vil slette en adressetilknytning på. public - Den IP-adresse som bruges på det offentlige netværk. Bemærkninger: Sletter en adressetilknytning fra NAT-grænsefladens adressegruppe. Eksempel: delete addressmapping "LAN-forbindelse" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat delete addressmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en adressetilknytning i NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser oplysninger.
netsh diag show mail
Viser postserverens navn og portnummer.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm
0.062

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Windows 10 UAC activate customize!

 /

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Automatische Anmeldung ohne Kennwort / Passwort in Windows-7?

 /