NETSH - Windows XP/2000

netsh routing ip nat delete addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete addressmapping ? Bruk: delete addressmapping [name=] [public=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet p grensesnittet som du vil slette en adressetil- ordning fra. public - IP-adressen som brukes p det offentlige nettverket. Merknader: Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresse- utvalg. Eksempler: delete addressmapping "Lokal tilkobling" 11.11.11.11

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat delete addressmapping - Windows 2000/XP - kommando Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresseutvalg / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser informasjon.
netsh diag show mail
Viser navn og portnummer for e-postserveren.
netsh routing ip nat delete addressrange
Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresseutvalg / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/addressmapping.htm
0.156
21307

Die Coronaviren sind zu Makroviren mutiert!

 /

MS Edge shortcut for private surfing under Windows 11!

 /

What is an x86 program?

 /

Mit Windows-7 FAT32 zu NTFS konvertieren?

 /

Should I use a screen saver under Windows 11, 10, ... etc.?

 /

The quick preview in File Explorer on Windows 11 and 10!

 /

Maus Spuren aus Schnee Flocken unter W10!

 /

Wo und Wann kann man Windows-11 downloaden!

 /

Can I also test my touch screen on Windows 11?

 /

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

 /

Automatisches Anpassen der Energieoptionen unter Windows!

 /

What is bloatware?

 /