NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Použití: delete range [areaid=] [range=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP odstraňované oblasti. range - Adresa IP a maska odstraňovaného rozsahu. Poznámky: Odstraní dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy protrokolu OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF. Příklady: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.156
17193

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

 /

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

What does data verify (verification)?

 /

Turn off Password in Windows 10 / 11 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Download free Windows 7 with Service Pack 1 as VHD for Windows 10?

 /

Printer connection with standard parallel port is missing on the PC, what can I do?

 /

Windows 10 / 11 search indexing service, modify, turn off!

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /