NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Použití: delete range [areaid=] [range=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP odstraňované oblasti. range - Adresa IP a maska odstraňovaného rozsahu. Poznámky: Odstraní dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy protrokolu OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF. Příklady: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.202

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Switch user Save / Restore Desktop Icons and Windows!

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Die automatische Energieoptionen Anpassung, um die Energieeffizienz zu erhöhen!

 /

For what stop sleep computer program?

 /

For what stop sleep computer program?

 /