NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete range ? Použití: delete range [areaid=] [range=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP odstraňované oblasti. range - Adresa IP a maska odstraňovaného rozsahu. Poznámky: Odstraní dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy protrokolu OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF. Příklady: delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / RANGE

netsh routing ip ospf delete range - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p idmgr show identities
Zobrazí seznam identit.
netsh bridge install
Nainstaluje součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/range.htm
0.14
17193

Was ist eine 7z Datei!?

 /

Ändern Sie Systemschriftarten, Titel, Beschriftung, Menüs, Symbole in Windows 10/8.1/7!

 /

Windows 11 and the test page printout?

 /

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

Fix insufficient space on drive C in Windows 10/11!

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

Kann ich Windows in eine andere Sprache konvertieren?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 customize Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Maximale Schriftgröße im Vollbildmodus bei der Uhr auf MS Windows! 

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /