netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Použití: reconnect [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, u kterého má být toto nastavení použito Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán název rozhraní, bude znovu připojeno pouze dané rozhraní. V opačném případě budou připojena všechna rozhraní. Příklady: reconnect interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.124
13235

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

Warum ist das Windows auf dem C: Laufwerk der Festplatte?

 /

Get Window Text for Windows read the window text!

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

The digital Windows desktop clock without lock screen!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Unterschied zwischen Plotter und Drucker?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, how to?

 /