NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Použití: reconnect [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, u kterého má být toto nastavení použito Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán název rozhraní, bude znovu připojeno pouze dané rozhraní. V opačném případě budou připojena všechna rozhraní. Příklady: reconnect interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.311
13235

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

What is Plug and Play?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default directory tab? 

 /

Auto Login in Windows 8.1 und 10 ohne Passwort (Kennwort)?

 /

Eine Webseite als PDF speichern in Microsoft Edge und anderen Browser!

 /

Understand a user profile under Windows 10, 8.1 and MS server!

 /

Quad-Explorer Q-Dir als vertrauenswürdige Anwendung unter Windows-10!

 /

Can I add directories to the library in Explorer Windows 10?

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10!

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Auf Windows mit Befehlszeile einer Gruppenrichtlinie-Aktualisierung erzwingen!

 /

Changing User Passwords in Windows 10 Without Knowing the Current?

 /