NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Použití: reconnect [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, u kterého má být toto nastavení použito Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán název rozhraní, bude znovu připojeno pouze dané rozhraní. V opačném případě budou připojena všechna rozhraní. Příklady: reconnect interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.312
13235

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I clean up the app directory, delete apps!

 /

Print from Windows Explorer, but how to?

 /

Can I find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Continue to use Windows 10, 8.1, ... system keyboard shortcuts!

 /

Defragmentierung und Konsolidierung, was ist das, Unterschied defragmentieren / konsolidieren?

 /

Starting Desktop OK with Windows doesn't work on my system, why!

 /

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /