NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Použití: reconnect [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, u kterého má být toto nastavení použito Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán název rozhraní, bude znovu připojeno pouze dané rozhraní. V opačném případě budou připojena všechna rozhraní. Příklady: reconnect interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.14
13235

Data transfer too slow. W10 Defender activates itself again and again!

 /

Disable automatically adjusts the date and time in Windows 10/11!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Gibt es Kompatibilitätsmodus unter Windows 10/11?

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

run, runx, runa, runX, runA Tastenkürzel zum Starten von Programmen! Beispiele?

 /

Change the language in MS Office, German, ... to English!

 /

Was sind Zeitzonen?

 /

Difference between screen keyboard and touch keyboard, Windows 11, 10, ...?

 /