NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Použití: reconnect [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, u kterého má být toto nastavení použito Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán název rozhraní, bude znovu připojeno pouze dané rozhraní. V opačném případě budou připojena všechna rozhraní. Příklady: reconnect interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.046

Why adjust the Windows Energy Options automatically?

 /

Wozu Immer Maus Rad unter Windows (10, 8.1, 7) ?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Kann man DesktopOK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen?

 /

Ich bin sehbehindert, kann ich bei Windows, Symbole und Fensteransicht vergrößern?

 /