NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » reconnect

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan reconnect ? Použití: reconnect [ [interface=]<řetězec> ] Parametry: interface - název rozhraní, u kterého má být toto nastavení použito Poznámky: Parametr interface je volitelný. Pokud je zadán název rozhraní, bude znovu připojeno pouze dané rozhraní. V opačném případě budou připojena všechna rozhraní. Příklady: reconnect interface="Připojení k místní síti"

NETSH / LAN / RECONNECT

netsh lan reconnect - Windows 2000/XP - Příkazy Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP
netsh, lan, reconnect, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete interface
Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh ras
Změny kontextu `netsh ras'.
netsh diag show test
Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Připojí rozhraní znovu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/reconnect.htm
0.187
13235

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Windows 10 ISO brennen, geht so was?

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Manipulate, correct any time stamp of any Windows 11, 10, ... file and folder!

 /

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Can I use the digital clock on the Windows 11 desktop?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Can't every program take up the entire RAM space?

 /

Was ist ein Toner (Tonerkassette)?

 /

Use the search in the Windows 11 settings!

 /