netsh routing ip dnsproxy show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí konfiguraci serveru DNS proxy. show interface - Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SHOW

netsh routing ip dnsproxy show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveruWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/show.htm
0.186
14598

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

Umschalttaste gedrückt halten und Befehl editieren!

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

Gadgets Windows 10?

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

What is an EXE file?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Can I open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /