netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add acceptfilter ? Použití: add acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: add acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/acceptfilter.htm
0.171
19567

Directory expression Treelist directory structure!

 /

Datenübertragung zu langsam. W10 Defender aktiviert sich immer wieder!

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Ein kleines Helferlein habe ich jedoch noch nicht gefunden, so etwas wie "minimize to tray"?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /

Wie kann ich den File Unlocker deinstallieren (ThisIsMyFile)?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

Hilfe unter Windows 10 kann ich die Datein nicht kopieren, was mache ich falsch?

 /