NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add acceptfilter ? Použití: add acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: add acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/acceptfilter.htm
0.218
19567

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Was ist ein Seitenkontent, brauch ich sowas?

 /

Compare images and Multilanguage ergo change Language!

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

BSCMAKE: error BK1506 : Datei ... kann nicht geöffnet werden: No such file or directory!

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10/11?

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64?

 /

OneLoupe the classic Screen Magnifier for Windows 10/8.1/7 + Server!

 /

Can I use Magic-Mouse-Trails on Multi Monitor at Windows 10 or 7?

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, can I?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /