netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add acceptfilter ? Použití: add acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: add acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/acceptfilter.htm
0.062
19567

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Wie kann ich das Verschieben/Kopieren beim Ziehen der Dateien erzwingen?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

Can I see all shared directorys on Windows-10 Home and Pro?

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /

Tool with directories can be displayed and edited at the same time!

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

 /