NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add acceptfilter ? Použití: add acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém je možné použít protokol RIP. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: add acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Zobrazí všechny síťové klienty.
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/acceptfilter.htm

0.093

Wie kann ich Benutzerpasswörter in Windows 7 ändern, ohne das aktuelle Kennwort zu kennen?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regetit?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

On Windows 10, change visual effects to best Performance, how to?

 /

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /