NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Použití: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota security - určuje, zda musí být aktualizace vazeb zabezpečeny; bindingcachelimit - maximální počet položek v mezipaměti vazeb; correspondentnode - určuje, zda je funkce odpovídajícího uzlu (CN) povolena nebo zakázána (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní parametry mobilní konfigurace. Příklad: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry mobilní konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní parametry mobilní konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.265
17139

How does this touch screen test work on Windows OS?

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

OneDrive.exe - Invalid image!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Windows Explorer search via file change time!

 /

Wie kann ich bei Windows 7, 8.1, 10 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Warum drehen sich die Herz-Flocken am Desktop?

 /

Use the PC sleep timer on Windows 10!

 /

Highlight active address bar in Quad Explorer for Windows!

 /

The free Text Editor for Windows 10!

 /

How to start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /