NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Použití: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota security - určuje, zda musí být aktualizace vazeb zabezpečeny; bindingcachelimit - maximální počet položek v mezipaměti vazeb; correspondentnode - určuje, zda je funkce odpovídajícího uzlu (CN) povolena nebo zakázána (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní parametry mobilní konfigurace. Příklad: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry mobilní konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní parametry mobilní konfigurace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.171
17139

Grouping of keyboard shortcuts Commands for fast insertion of texts!

 /

The appdata directory on Windows 10, ...!

 /

Kann ich das alternative Energie Effizienz Tool von meinem Windows 10, ... entfernen!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Bei Windows 8.1/10 Schriftgröße und Schriftart ändern (Programme, Fonts)!

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

How to translate DesktopOK in your language for Windows 10, 8.1, ...!

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

Was ist Windows 2011?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /