netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Kullanım: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer security - Bağlama güncelleştirmelerinin güvenli olması gerekip gerekmediği. bindingcachelimit - Bağlama önbellek girdisi üst sınırı. correspondentnode - Karşılık Gelen Düğüm işlevinin etkin veya devre dışı (varsayılan) olduğu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Değişkenlik yapılandırma parametrelerini değiştirir. Örnek: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY


Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap show
Bilgileri gösterir.
netsh routing ip set persistentroute
Kal?c? statik bir yolu de?iştirir.
netsh ras aaaa set authentication
Kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf add area
Alan ekler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.093
18610
How can I align the Door Note, for example left-justified? Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types? Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10! Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1! The Windows Experience Index is in the wrong language? How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)? The Stop Watch stops the countdown at mouse click! With the stress test, load only the graphics card, can I? How can I for example text display the font name? Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!(0)