NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Kullanım: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer security - Bağlama güncelleştirmelerinin güvenli olması gerekip gerekmediği. bindingcachelimit - Bağlama önbellek girdisi üst sınırı. correspondentnode - Karşılık Gelen Düğüm işlevinin etkin veya devre dışı (varsayılan) olduğu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Değişkenlik yapılandırma parametrelerini değiştirir. Örnek: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - Komutları De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh add helper
Bir yard?mc? DLL yükler.
netsh routing ip dnsproxy
`netsh routing ip dnsproxy' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 isatap show
Bilgileri gösterir.
netsh routing ip set persistentroute
Kal?c? statik bir yolu de?iştirir.
netsh ras aaaa set authentication
Kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? ayarlar.
netsh firewall help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.389
18610

Minuten für mehrere Dateien gleichzeitig ändern!

 /

Use ms-settings:sound command to set the sound for Windows 10!

 /

Can I show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Does BIN to ISO support MODE2 / 2352 and MODE1 / 2048 ISO9660 UDF?

 /

Kann man den Windows 8.1 / 10 Explorer als Administrator ausführen?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Verschiedene Maus Texturen frei einstellbar für Windows 10, 8.1, ...!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Can I add directories to the library in Explorer Windows 10?

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /