NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Bruk: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi security - Angir om bindingsoppdateringer må være sikret. bindingcachelimit - Maksimalt antall hurtigbufferoppføringer for bindinger. correspondentnode - Angir om korrespondentnodefunksjonalitet er aktivert eller deaktivert (standard). store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet. Eksempel: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - kommando Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh add helper
Installerer en hjelper-DLL.
netsh routing ip dnsproxy
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".
netsh interface ipv6 isatap show
Viser informasjon.
netsh routing ip set persistentroute
Endrer en fast statisk rute.
netsh ras aaaa set authentication
Angir godkjenningstilbyder.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.093

Your Android device does not support data connection error message!

 /

Multi Touch Test für Windows!

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Worauf sollte ich bei der Umstellung von Windows-XP auf Windows 7 achten?

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /