NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Bruk: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi security - Angir om bindingsoppdateringer må være sikret. bindingcachelimit - Maksimalt antall hurtigbufferoppføringer for bindinger. correspondentnode - Angir om korrespondentnodefunksjonalitet er aktivert eller deaktivert (standard). store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet. Eksempel: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - kommando Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh add helper
Installerer en hjelper-DLL.
netsh routing ip dnsproxy
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".
netsh interface ipv6 isatap show
Viser informasjon.
netsh routing ip set persistentroute
Endrer en fast statisk rute.
netsh ras aaaa set authentication
Angir godkjenningstilbyder.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.233
17828

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /

What are background programs?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Windows-8 / 8.1 downloaden und testen, Version auf Deutsch!

 /

Can I find and open the Cookies directory in Windows 8.1/10?

 /

What does it mean for programs: Runs from Windows 5.0 and higher?

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Wie kann ich am Schnellsten den Programme-Ordner in Windows-8 (8.1, 10) öffnen, finden?

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /