NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Bruk: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi security - Angir om bindingsoppdateringer må være sikret. bindingcachelimit - Maksimalt antall hurtigbufferoppføringer for bindinger. correspondentnode - Angir om korrespondentnodefunksjonalitet er aktivert eller deaktivert (standard). store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet. Eksempel: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - kommando Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh add helper
Installerer en hjelper-DLL.
netsh routing ip dnsproxy
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".
netsh interface ipv6 isatap show
Viser informasjon.
netsh routing ip set persistentroute
Endrer en fast statisk rute.
netsh ras aaaa set authentication
Angir godkjenningstilbyder.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm
0.171
17828

Enable standard desktop icons under Windows 11 or 10!

 /

Starting PowerShell on Windows 10 / 11 as an Administrator!

 /

Was ist ein Auto-Text?

 /

Vermisse in der Screenshot-Funktion Speichern als JPG, PNG, BMP, GIF oder TIFF! 

 /

What is the maximum size of my YouTube video (file, length)?

 /

Is my Windows 10 / 11 up to date, how to see?

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

Show full path in the Explorer tabs Quick Info!

 /

How can i open the DVD, BluRay or CD drive in Windows 10 (eject problem)?

 /

Unerwünschten Neustart von Windows 10 nach dem Herunterladen von Updates verhindern?

 /

Can I start the Powershell program under Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /