NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf ğ add ğ area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Kullanım: add area [areaid=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Eklenecek alanın IP adresi. Açıklamalar: Alan için bir kimlik ekler. Bu, OSPF alanını tanımlayan noktalı biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan kimliğinin IP adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışmaksı gerekmez. 0.0.0.0 alan kimliği omurga için ayrılmıştır. Alan, alt ağı olan bir ağı gösteriyorsa alan kimliği için alt ağı olan ağın IP ağ numarasını kullanabilirsiniz. Örnekler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Komutları Alan ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip show ipaddress
IP adreslerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifstats
Arabirim baş?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? başlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Alan ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.202
13470

Was ist TWAIN!

 /

Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1!

 /

Unscharfe Darstellung bei höheren DPI Werten mit SetProcessDPIAware behoben!

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

What is calibration?

 /

How to see all shared folders on Windows-10 Home and Pro?

 /

What are TIFF files for files?

 /

How can I adjust power options in the notification area of the taskbar!

 /

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10  oder 8 Registrierung?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

HDMI-CEC?

 /