netsh » routing » ip » ospf » add » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Kullanım: add area [areaid=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Eklenecek alanın IP adresi. Açıklamalar: Alan için bir kimlik ekler. Bu, OSPF alanını tanımlayan noktalı biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan kimliğinin IP adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışmaksı gerekmez. 0.0.0.0 alan kimliği omurga için ayrılmıştır. Alan, alt ağı olan bir ağı gösteriyorsa alan kimliği için alt ağı olan ağın IP ağ numarasını kullanabilirsiniz. Örnekler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAlan ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.062
13470

Can I create a biometric passport photo myself?

Remove a update from Windows 10, can I?

Mehrere Profile oder INI Dateien zum Speichern der Bildschirmlupen Einstellungen!

How To terminate Programs in Windows 11,10, .. (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

Can I find and start in Windows 10 / 11 Administrative Tools?(0)