NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf ğ add ğ area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Kullanım: add area [areaid=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Eklenecek alanın IP adresi. Açıklamalar: Alan için bir kimlik ekler. Bu, OSPF alanını tanımlayan noktalı biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan kimliğinin IP adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışmaksı gerekmez. 0.0.0.0 alan kimliği omurga için ayrılmıştır. Alan, alt ağı olan bir ağı gösteriyorsa alan kimliği için alt ağı olan ağın IP ağ numarasını kullanabilirsiniz. Örnekler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Komutları Alan ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip show ipaddress
IP adreslerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifstats
Arabirim baş?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? başlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Alan ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.171
13470

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10/11!

 /

Enable screen saver password in Windows 10/11, how to turn off?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Can I change drive letter name in Windows 10 / 11, how to?

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /

How can I customize the background image on my Android smart phone?

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Touchscreen test for defective touch points, why?

 /

Quickly Change Current Time on you Windows 10/11!

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Windows 11 Home or Pro Version?

 /