netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf ğ add ğ area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Kullanım: add area [areaid=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Eklenecek alanın IP adresi. Açıklamalar: Alan için bir kimlik ekler. Bu, OSPF alanını tanımlayan noktalı biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan kimliğinin IP adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışmaksı gerekmez. 0.0.0.0 alan kimliği omurga için ayrılmıştır. Alan, alt ağı olan bir ağı gösteriyorsa alan kimliği için alt ağı olan ağın IP ağ numarasını kullanabilirsiniz. Örnekler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Komutları Alan ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip show ipaddress
IP adreslerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifstats
Arabirim baş?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? başlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Alan ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.233
13470

V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual CPU testen!

 /

Copy Paste Text Without Formatting on Windows?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Internet Explorer in Windows 10 fehlt!

 /

Der Befehl Create Directory in der Windows cmd.exe, wie kann ich sowas realisieren?

 /

Treiber Aktualisierung über den Windows-10 Gerätemanager!

 /

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1/10, kann man das?

 /

Typing speed is slow on windows 10, can I customize keyboard speed?

 /

What is a pixel?

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /