NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ ospf ğ add ğ area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add area ? Kullanım: add area [areaid=] Parametreler: Etiket Değer areaid - Eklenecek alanın IP adresi. Açıklamalar: Alan için bir kimlik ekler. Bu, OSPF alanını tanımlayan noktalı biçimde belirtilen 32 bit bir numaradır. Alan kimliğinin IP adresiyle veya IP ağ kimliğiyle çakışmaksı gerekmez. 0.0.0.0 alan kimliği omurga için ayrılmıştır. Alan, alt ağı olan bir ağı gösteriyorsa alan kimliği için alt ağı olan ağın IP ağ numarasını kullanabilirsiniz. Örnekler: add area 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / AREA

netsh routing ip ospf add area - Windows 2000/XP - Komutları Alan ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh ras set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip show ipaddress
IP adreslerini görüntüler.
netsh routing ip relay show ifstats
Arabirim baş?na DHCP Aktarma Arac?s? istatistiklerini gösterir.
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? başlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/area.htm
0.171
13470

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Can I create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

A Purple File Explorer on Windows-10 Example!

 /

Uninstall Win-10 all apps in one go with a shot, can I?

 /

Kann man mit Freeware Geld verdienen!

 /

Befehl um alle WLAN Infos in Windows-10 zu sehen!

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /

How can i browse FTP directorys in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Formatierung oder Schnellformatierung?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

In Windows 10, the files are opened with the wrong program, why this?

 /