netsh interface ip show ipaddress - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipaddress

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipaddress ? Kullanım: show ipaddress [[index=]IP adresi] [[rr=]tamsayı] Parametreler: Etiket Değer index - Belirli arabirimler için IP adresi değerleri. Belirli bir arabirimin IP adresini öğrenmek için bu komutu bu parametre olmadan çalıştırın ve çıktıyı gözden geçirin. rr - Arabirim IP adresi bilgisinin yenilenmesi arasında saniye olarak süre. Açıklamalar: Belirli bir arabirim için geçerli IP bilgilerini gösterir. Parametre kullanılmazsa tüm arabirimler için görüntüler. Örnekler: show ipaddress show ipaddress index=10.0.0.1 rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPADDRESS

netsh interface ip show ipaddress - Windows 2000/XP - Komutları IP adreslerini görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipaddress, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip
`netsh routing ipx rip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh ras ipx dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ip set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip relay dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh p2p idmgr help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh bridge
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

IP adreslerini görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipaddress.htm
0.171
16268

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10!

 /

DesktopOK nur noch als Unicode ab Version 4.63!

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10, how to?

 /

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1/8/10!

 /

Win-10 alle APPs auf einen Schlag deinstallieren!

 /

Auto login excluding password on Windows 7 (Can I)?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Bei Festplatten und anderen Datenträgern einen schnellen Datenträgertest machen!

 /

Can I open Registry Editor on Windows?

 /