NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / DUMP

netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni kald?r?r.
netsh routing ip dnsproxy show interface
belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show loglevel
Genel günlük düzeyini gösterir.
netsh ras add link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerinin listesine ekler
netsh firewall set portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ayarlar.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dump.htm
0.062

Desktop Verknüpfung zum Windows 8.1, 8 und 10 Wartungscenter!

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

What is an atomic clock how to use?

 /

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!

 /

What are Register-Tabs?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /