NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / DUMP

netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dump.htm
0.14

An Altarnative Scann Software for free is WinScan2PDF!

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Prevent (turn off) shutdown in Windows-7?

 /

Was ist Creators, Redstone, Threshold?

 /

Unter Windows 10 ein Verzeichnis im Netzwerk für alle freigeben (Zugriff)?

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /