NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / DUMP

netsh routing ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dump.htm
0.061

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

How to enable Screen-Saver Password on Windows 7?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10 to insert text?

 /

Hilfe, kann die Sprache am Samsung Handy mit Android nicht ändern!

 /