NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set persistentroute ? Použití: set persistentroute [dest=] [mask=] [name=]<řetězec> [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. name - Rozhraní, jehož trasa se má změnit. nhop - Další směrování trasy. Pro směrovače nad rozhraními PPP není tato hodnota požadována. proto - Jedna z následujících hodnot: static: Aktivovat připojení vyžádaného vytáčení (výchozí) nondod: Neaktivovat připojení vyžádaného vytáčení preference - Upřednostňování pro trasu. metric - Metrika pro trasu. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro provoz typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro provoz vícesměrového vysílání; both: Trasa je platná pro oba provozy - typu unicast i vícesměrového vysílání (výchozí). Poznámky: Změní trvalou statickou trasu zadanémho rozhraní. Příklady: set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / SET / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - Příkazy Upraví trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Upraví trvalou statickou trasu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/persistentroute.htm
0.156
17265

How to see the disks partitions under Windows 10?

 /

What is a pixel?

 /

Unterstützt Windows 10 den Cool’n’Quiet Stromsparmodus?

 /

Wie kann ich die Defragmentierung in Windows-XP öffnen, bzw. starten?

 /

Is the download of FireFox on firefox.com the official download address?

 /

What is WHQL certified?

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

Difference Start DVD and Boot USB?

 /

How do I open an ISO file on a Windows (10, 8.1) computer?

 /

Install Windows eight and 8.1 excluding Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /