NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show router - Zobrazí informace o směrovači ISATAP. show state - Zobrazí stav rozhraní ISATAP.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SHOW

netsh interface ipv6 isatap show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/show.htm
0.046

Wie kann man auf Windows 8/8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Einstellungen für die Datenausführungsverhinderung (DEP) ändern ?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

E-Mail Nachricht als gelesen oder ungelesen markieren in Thunderbird?

 /

Herzen und Blumen für den Mauszeiger bei  Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

 /