NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show router - Zobrazí informace o směrovači ISATAP. show state - Zobrazí stav rozhraní ISATAP.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SHOW

netsh interface ipv6 isatap show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/show.htm

0.062

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Fußbälle am Desktop auch ohne Sky Receiver!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

Wie kann ich in SicherLoeschen!

 /