NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show tracing ? show tracing [ [component = ] składnik ] Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie podanego składnika. Jeśli składnik nie zostanie podany, pokazuje stan wszystkich składników. składnik - sprawdzany składnik

NETSH / RAS / SHOW / TRACING

netsh ras show tracing - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show logging
Wyświetla konfigurację rejestrowania zapory.
netsh routing ip ospf help
Wyświetla listę poleceń.
netsh lan set tracing
Włącza lub wyłącza śledzenie.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip add rtmroute
Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt.
netsh interface ipv6 add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/show/tracing.htm
0.14
17804

WinScan2PDF and WIA (Windows Image Acquisition / Capture)!

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /

Windows 8 HAL_INITIALIZATION_FAILED Fehler bei der Installation?

 /

Kann man die Standard Taskleisten Symbole bei Windows 11 entfernen?

 /

Wie kann man ein Systemabbild unter Windows 10/11 erstellen?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Pause the Windows 11 auto updates for up to 5 weeks!

 /

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

 /

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /