netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.14
15438

The calendar for the Windows desktop! 

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

Creating a Security Center Shortcut on the Windows 10 Desktop!

 /

Formatierung und Partitionierung der Festplatte ohne Windows?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Wie kann ich mich bei www.facebook.de registrieren bzw. anmelden?

 /