NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.156
15438

Wenn der Thermodrucker immer wieder offline geht unter Windows 10?

 /

Can I save the desktop icons layout on Windows 10/11 (position)?

 /

What should you watch out for with food in relation to allergy sufferers?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Paste the same text into multiple Excel cells at the same time!

 /

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 11 or 10?

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Can I delete a locked directory or file in Windows 10/11!

 /

Windows 10/11 delay while typing?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /