NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm

0.077

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

How to find the BIT on my PC?

 /

Bei der Nintendo Wii U das Einfrieren beheben, aber wie (aufhängen)?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /