NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.171
15438

The golden desktop clock with dial!

 /

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Can I turn off autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, can I?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Kann man Windows 8.1 parallel zu Windows-7, 10, XP installieren?

 /

Meine externe USB Festplatte funktioniert am USB HUB nicht, warum?

 /

Set password protection to prevent readjustment on public PCs!

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Stress for GPU on Windows 11, 10 and old Win 7 plus see the load balance!

 /