NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.077

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

NewFileTime Video!

 /

Bei Windows 8.1 und 10 den Energiesparmodus ausschalten, einschalten, bzw. ändern!

 /

Where is security at glance in the 1803 Windows 10, defender, account protection?

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Nur Drucker als Verknüpfung am Windows-7 und 8 Desktop (Ordener, 8.1)!

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /