NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.078

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 8.1 and 8!

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

What is a search history?

 /

Kann man mit Q-DIR auch suchen, besitzt der Dateimanager eine Suchfunktion?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /