NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Uso: show dhcp Parâmetros: Número de índice do adaptador. Nome do adaptador. Parte do nome do adaptador. Exemplos: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Comandos Exibe os servidores DHCP de cada adaptador. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Define se o Appletalk é negociado para conex?es de cliente
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Mostra a configuraç?o de resposta de difus?o seletiva/difus?o.
netsh routing ip ospf install
Instala o protocolo de roteamento correspondente ao contexto atual.
netsh lan set tracing
Habilita ou desabilita o rastreamento.
netsh routing ipx set interface
Atualiza a configuraç?o IPX em uma interface.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Adiciona um nível de prefer?ncia para o protocolo especificado.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Exibe os servidores DHCP de cada adaptador. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/br/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.171
14560

Wie startet man bei Windows die Dienstprogramme neu?

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

Windows 10/11 Sperrbildschirm deaktivieren, wie kann man das?

 /

A new and clean installation of Windows 11!

 /

So führen Sie eine App als anderer Benutzer in MS Windows 11/10 aus!

 /

What is a keycode?

 /

What is an illustration?

 /

Sperrbildschirm Passwort unter Android am Samsung einrichten!

 /

Was ist ein Timer?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /