NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ diag ğ show ğ dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Kullanım: show dhcp Parametreler: Bağdaştırıcı Dizin Numarası. Bağdaştırıcı Adı. Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü. Örnekler: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Komutları Her bir ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim ba?lant?lar? için
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n tepkisi yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh lan set tracing
?zlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh routing ipx set interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Bir yönlendirme iletişim kural? için tercih düzeyi ekler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.062

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

In Windows 7 bestimmte Anwendungen, bzw. Programme immer als Administrator ausführen, bzw. starten?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /