netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.186
15438

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

Help on Windows 10 I can not copy the files, what am I doing wrong?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (modify, turn off)?

 /

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

Der Netzlaufwerk-Ordner verschwindet immer wieder?

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /

The auto power options adjustment to increase energy efficiency is ok!

 /

The cursor disappears under Windows!

 /