netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.125
15438

Can I download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but can I?

 /

Can I open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

The alternative short notes Sticky Notes without Microsoft Store Windows 10!

 /

Mouse traces of snow flakes under W10!

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /