NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm

0.046

In Run-Command wird die Systemsteuerung nicht korrekt angezeigt!

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Problems with fonts on Windows 8.1 how to reset font to default?

 /

Wie groß ist Windows 10 auf der Festplatte nach der Installation auf einer Partition?

 /

Wo finde ich den Windows 8 und 8.1 Registry-Editor, um Registry-Einträge zu bearbeiten?

 /

Scanfläche, bzw. Seitengröße als DIN A4 zu PDF?

 /

Can I leave short notice on Windows 10, if so, how to?

 /