NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » dhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show dhcp ? Použití: show dhcp Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show dhcp show dhcp 2 show dhcp net*

NETSH / DIAG / SHOW / DHCP

netsh diag show dhcp - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, dhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/dhcp.htm
0.125
15438

Can I run the ColorConsole as an admin?

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

Standby Block when the MS Windows 10, .. PC wakes up from standby!

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

Dateisuche mit Filter und (Einschließen, oder Ausschließen) der Dateien!

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Das Suchfelder im Datei-Explorer ist zu klein (schmal, weg)?

 /

I have clogged up Windows 10, troubleshooting, repair?

 /

Show hidden files and directorys in Windows 10, can I?

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /