netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Parametr Hodnota mode - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže. Poznámky: Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování. Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a uloženy do souborů trasovacích souborů. Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, bude stálé i nestálé trasování zastaveno. Příklady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.218
14165

Wo ist in Windows 10 der Start-Sound, Abmeldung, Anmeldung (aktivieren)?

 /

Ich würde gerne den vollständigen Namen des Ordners auf der Registerkarte sehen, anstatt "..."!

 /

The handy short note on the Windows desktop is always in the foreground!

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

How to uninstall Win Scan To PDF from Windows 10, 8.1, ...?

 /

What is a Windows document?

 /

Was ist das Windows-Flip-3D?

 /

Mausrad Befehle unter Windows weiterleiten, auch wenn nicht im Vordergrund!   

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

Is it possible to edit the folder path in the new address bar?

 /

Meine-CPU zeigt Ihnen Informationen!

 /