NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Parametr Hodnota mode - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže. Poznámky: Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování. Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a uloženy do souborů trasovacích souborů. Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, bude stálé i nestálé trasování zastaveno. Příklady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm

0.078

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path? E.g, I can do this with?

 /

Disable Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

How to turn off the Aero in Windows 7 to 100%, not disable it?

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected folder problem!

 /