netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametry: Parametr Hodnota mode - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže. Poznámky: Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování. Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a uloženy do souborů trasovacích souborů. Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, bude stálé i nestálé trasování zastaveno. Příklady: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Zobrazí parametry konfigurace utajení.
netsh routing ipx delete filter
Odstraní filtr paketů ze seznamu filtrů.
netsh ras help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface add interface
Přidá rozhraní ke směrovači.
netsh routing ip ospf show area
Zobrazí parametry oblasti.
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí nebo zakáže trasování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm
0.124
14165

Help with Notepad in Windows 10?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

Toolbar aktivieren bei Firefox, bitte um Hilfe?

 /

How to remove the raindrops from my Windows desktop?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /

Blätter auf dem Windows Desktop!

 /

What is a Windows document?

 /

Automatisches Beenden oder Standby, wenn AKKU ?? Prozent hat!

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /