NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » set » tracing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan set tracing ? Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent] Parametre: Tag Værdi mode - Aktiverer eller deaktiverer sporing, eller gør den permanent. Kommentarer: Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN og gemmes i sporingsfilerne. Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og ikkepermanent sporing. Eksempler: set tracing mode=yes

NETSH / LAN / SET / TRACING

netsh lan set tracing - Windows 2000/XP - Kommandoer Aktiverer eller deaktiverer sporing / Windows 2000/XP
netsh, lan, set, tracing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show privacy
Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
netsh routing ipx delete filter
Sletter et pakkefilter fra listen med filtre.
netsh ras help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface add interface
Tilf?jer en gr?nseflade for routeren
netsh routing ip ospf show area
Viser omr?deparametre.
netsh p2p group db
?ndringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/lan/set/tracing.htm

0.062

Wo kann ich bitte die kostenlose Avira AntiVir Personal downloaden?

 /

Wie kann ich einen Ordner mit vielen Unterordner darstellen?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

How can i preview images in Q-Dir Explorer View?

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /