NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf install ? Použití: install Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / INSTALL

netsh routing ip ospf install - Windows 2000/XP - Příkazy Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/install.htm

0.031

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Kann man eine Windows-7 Startdiskette erstellen?

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /