NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf install ? Použití: install Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / INSTALL

netsh routing ip ospf install - Windows 2000/XP - Příkazy Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.



... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/install.htm

0.061

Wie kann man den Ordner winsxs säubern , bzw. verkleinern? Er nimmt viel zu viel Festplattenplatz ein!

 /

Übersetzen von Find.Same.Images.OK und Sprache ändern?

 /

Wie kann ich den PC Belastungstest beenden?

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage in MultiClipBoardSlots?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Wie kann ich das Windows 10 Startmenü anpassen?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /