NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf install ? Použití: install Instaluje směrové protokoly pod protokolem IP.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / INSTALL

netsh routing ip ospf install - Windows 2000/XP - Příkazy Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ip show loglevel
Zobrazí globální úroveň protokolování.
netsh ras add link
Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
netsh firewall set portopening
Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/install.htm
0.046

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

Test your Lcd is it is OK or not OK!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Soll ich bei AMD64 x86 oder x64 verwenden (Windows 11, 10, 8.1, 7)?

 /

Sind die Spiele bei Windows Vista dabei?

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /