netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Sposób użycia: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje informacje trwałe. Uwagi: Wyświetla wpisy zasad prefiksu używane do wyboru adresów źródłowego i docelowego.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.171
17370

Show delete confirmation dialog on Windows 8.1 / 10 when delete file!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

How can I customize / install / add the language(s) in Windows 10?

 /

Kann ich meine Favoriten auf Windows 7/8.1/10 übertragen (xp, acht, vista)?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Does Don't Sleep change the power saving options on the system?

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

Can I uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /