netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Sposób użycia: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje informacje trwałe. Uwagi: Wyświetla wpisy zasad prefiksu używane do wyboru adresów źródłowego i docelowego.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.14
17370

Can I enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (turn off, turn off, turn on)?

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

Can I include or Remove directorys in a library on Windows 7?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Wo finde ich einen guten DSL/VDSL/TDSL Geschwindigkeitstest?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Windows 7 Farbschema stellt sich bei bestimmten Programmen um, ist das zu beheben?

 /

Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10?

 /

Wo finde ich Systemeigenschaften in Windows-7?

 /