NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add interface ? Usage: add interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zapnut přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zapne přenosového agenta DHCP. Příklady: add interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip relay add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add/interface.htm
0.281
18407

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

Im Datei Explorer schneller eine oder mehr Ebenen nach oben navigieren!

 /

Schrift im Datei-Explorer wird nicht richtig angezeigt, warum?

 /

What is the difference between float and double?

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /

Test the PC for several hours!

 /

In Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Windows 10 stop search processing File Explorer!

 /

IE (Version 8) auf XP bringt beim Aufruf von Webseiten "Gültiges Zertifikat fehlt"?

 /