netsh routing ip relay add interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add interface ? Usage: add interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zapnut přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zapne přenosového agenta DHCP. Příklady: add interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip relay add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add/interface.htm
0.14
18407

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/10!

 /

Uninstall the Mouse Speed keeper on Windows 10, 8.1, 7!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Environment Variables?

 /

Bei 'Eigene Dateien' den Pfad ändern in Windows-7, kann man sowas überhaupt?

 /

Can I restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Double spaces replace in the text on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Hidden feature, multiple clipboards in QTP!

 /

Kann man mit slmgr -rearm den Windows-10 Testzeitraum verlängern?

 /

Ist OEM von Adobe Acrobat eine Vollversion, was ist besser für PDFs?

 /