NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay add interface ? Usage: add interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na kterém má být zapnut přenosový agent DHCP. Poznámky: Na zadaném rozhraní zapne přenosového agenta DHCP. Příklady: add interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / ADD / INTERFACE

netsh routing ip relay add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras ip show config
Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.
netsh interface ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/add/interface.htm
0.28
18407

Warum sollte man den alten Computermonitor tauschen / aktualisieren?

 /

Change of the color setting Windows 11!

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10/11?

 /

What is the eagle search system?

 /

Can I set the keyboard delay when writing under Windows?

 /

Download free Windows Live Movie Maker for Windows 11, 10, ...!

 /

Use a BAT file if you have problems with complex commands!

 /

The Edge Internet Browser is suddenly dark!

 /

Print contents from the library under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

So many directorys in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Folder everybody permissions on Windows 10 (free for everyone)?

 /