NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Použití: show protocol Poznámky: Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ----- ----------- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, jako např. obecné, vnitřní nebo vyhrazené použití. Dodavatel Zobrazí pro protokol informace o dodavateli.. Protokol Zobrazí informace o protokolu IP.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.14
17530

Use the virtual pointer on Windows 11 without any problems?

 /

Load and save the Windows 10 start menu with PowerShell!

 /

Synchronization does not work on Windows 10 / 11, the solution!

 /

Let the Windows 11 and 10 start menu open faster!

 /

Datei-Typ festlegen in Windows 11 für APPs und Anwendungen!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Remote Desktop Zugriff auf lokale Ordner erlauben unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Is running as administrator program dangerous on Windows 10/11!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

Color Laser Printer Or Inkjet Printer, Which Is Better For Me?

 /

Which version of WDDM your GPU driver uses my system?

 /

Can I extract images from Office documents under Windows 11?

 /