NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Použití: show protocol Poznámky: Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ----- ----------- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, jako např. obecné, vnitřní nebo vyhrazené použití. Dodavatel Zobrazí pro protokol informace o dodavateli.. Protokol Zobrazí informace o protokolu IP.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm

0.062

Verknüpfung zur Verwaltung drahtloser Netzwerke auf Windows-10?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

Zeichen einfach per Tastenkombination ersetzen mit Steuerzeichen Unterstützung!

 /