NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Použití: show protocol Poznámky: Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ----- ----------- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, jako např. obecné, vnitřní nebo vyhrazené použití. Dodavatel Zobrazí pro protokol informace o dodavateli.. Protokol Zobrazí informace o protokolu IP.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.234
17530

Kann ich Thunderbird besser machen mit meiner Programmier Kenntnis?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Standardsuchmaschine festlegen und das Ändern verhindern auf Windows 10!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

Program files x86 and Windows 10!

 /

Was ist eine Quantentheorie!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I open Quickly Ease of Access Center ?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

Striking in neon color with date and time!

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Clipboard access confirmation Internet Explorer, disable?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /