NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Použití: show protocol Poznámky: Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ----- ----------- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, jako např. obecné, vnitřní nebo vyhrazené použití. Dodavatel Zobrazí pro protokol informace o dodavateli.. Protokol Zobrazí informace o protokolu IP.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.14
17530

Quad-Explore Q-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Fast multi touch screen test for all Windows systems!

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /

Customize Recycle Bin in Windows 10/11, how to?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Recognize the CPU load through individual programs and APPs!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Wie kann ich eine Sicherungskopie meiner Notizen erstellen?

 /