netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Použití: show protocol Poznámky: Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ----- ----------- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, jako např. obecné, vnitřní nebo vyhrazené použití. Dodavatel Zobrazí pro protokol informace o dodavateli.. Protokol Zobrazí informace o protokolu IP.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.202
17530

Permanently delete files from system default setting!

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Can I turn off button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but can I?

 /

Activate / deactivate the TelNet client under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Help, can not customize the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /