NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Použití: show protocol Poznámky: Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ----- ----------- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, jako např. obecné, vnitřní nebo vyhrazené použití. Dodavatel Zobrazí pro protokol informace o dodavateli.. Protokol Zobrazí informace o protokolu IP.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.061

In which programming language is the freeware written?

 /

Test your Lcd is it is OK or not OK!

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Verzeichnis und Ordner Druck unter Windows 10/8.1/7!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

Ich würde gerne den vollständigen Namen des Ordners auf der Registerkarte sehen, anstatt "..."!

 /