NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » protocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show protocol ? Použití: show protocol Poznámky: Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ----- ----------- Typ Zobrazí, jak je rozhraní používáno, jako např. obecné, vnitřní nebo vyhrazené použití. Dodavatel Zobrazí pro protokol informace o dodavateli.. Protokol Zobrazí informace o protokolu IP.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PROTOCOL

netsh routing ip show protocol - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, protocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
netsh routing ip ospf set protofilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF.
netsh lan show tracing
Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.
netsh routing ipx show global
Zobrazí globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Přidá vyloučení do rozsahu modulu přidělování DHCP.
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/protocol.htm
0.156

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, can I create?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs Datum, funktioniert nicht?

 /

Wi-Fi Passwort vom WLAN Netzwerk (anzeigen,finden,hacken)?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Being able to turn off auto-arrange within directorys?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /