NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show staticservice ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / STATICSERVICE

netsh routing ipx show staticservice - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statické služby. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
netsh lan dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí statické služby. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/staticservice.htm
0.187
16669

Keyboard Einstellungen Windows 10!

 /

How to change Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10?

 /

Scanned Documents Location In Windows 10!

 /

Windows-7 Netzwerk (Netzwerkkarte, Netzwerkadapter) schnell und kurzfristig aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

Easy Uninstall the Keep Mouse Speed OK from Windows 10, 8.1!

 /

Sichere Entfernung von Dateien mit dem Befehl ERASE, Beispiele?

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

In Windows 10 werden die Dateien mit dem falschen Programm geöffnet!

 /