netsh » routing » ip » nat » add » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressmapping ? Použití: add addressmapping [name=]<řetězec> [public=] [private=] [inboundsessions=]enable|disable Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém bude použit překlad síťové adresy. public - Adresa IP používaná externě na veřejné síti. private - Adresa IP obsažená ve společném rozsahu adres k dispozici pro použití na privátní síti. inboundsessions - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje příchozí relace. disable: Zakazuje příchozí relace. Poznámky: Přidá mapování adres IP k fondu adres překladu síťových adres (NAT). Příklady: add addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable Příklad přidá mapování adres veřejné adresy IP (11.11.11.1) k adrese IP v privátním rozsahu (10.10.10.1) a zakáže příchozí relace pro toto mapování tabulky NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSMAPPING


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQK fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressmapping.htm
0.046
19790

Can I start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

Turn off auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

How can I quickly open, find, the Program Files directory in Windows 8.1 / 10?

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

Wie kann ich Clear Type in Windows 8.1 und 10 deaktivieren?(0)