NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressmapping ? Použití: add addressmapping [name=]<řetězec> [public=] [private=] [inboundsessions=]enable|disable Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém bude použit překlad síťové adresy. public - Adresa IP používaná externě na veřejné síti. private - Adresa IP obsažená ve společném rozsahu adres k dispozici pro použití na privátní síti. inboundsessions - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje příchozí relace. disable: Zakazuje příchozí relace. Poznámky: Přidá mapování adres IP k fondu adres překladu síťových adres (NAT). Příklady: add addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable Příklad přidá mapování adres veřejné adresy IP (11.11.11.1) k adrese IP v privátním rozsahu (10.10.10.1) a zakáže příchozí relace pro toto mapování tabulky NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressmapping.htm
0.14
19790

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Put a floating clock on Windows 11, 10, ... desktop!

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Was sind Registerleisten, Registerkarten?

 /

Windows 10/11 OEM and full version, difference?

 /

Find defective or dead pixels on the monitor quickly on MS Windows 11, 10, ... !

 /

Die Windows 8.1 Desktop Suche!

 /

Mehrere Seiten vom Scann zu PDF unter Windows umwandeln und speichern!

 /