netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressmapping ? Použití: add addressmapping [name=]<řetězec> [public=] [private=] [inboundsessions=]enable|disable Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém bude použit překlad síťové adresy. public - Adresa IP používaná externě na veřejné síti. private - Adresa IP obsažená ve společném rozsahu adres k dispozici pro použití na privátní síti. inboundsessions - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje příchozí relace. disable: Zakazuje příchozí relace. Poznámky: Přidá mapování adres IP k fondu adres překladu síťových adres (NAT). Příklady: add addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable Příklad přidá mapování adres veřejné adresy IP (11.11.11.1) k adrese IP v privátním rozsahu (10.10.10.1) a zakáže příchozí relace pro toto mapování tabulky NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressmapping.htm
0.155
19790

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

Reset Q-Dir Explorer to defaults as in fresh Install (Uninstall, Autoupdate)!

 /

What does cross-platform mean?

 /

Desktop Kalendar aus Windows Desktop Taskleisten To-Tray Bereich!

 /

Forget the Font Name!

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Create / Open new Explorer Tab View in Windows 10, 8.1, ...!

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, how to?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Sound theme in Windows 8.1 / 10 can I modify, modify or turn off?

 /