NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressmapping ? Použití: add addressmapping [name=]<řetězec> [public=] [private=] [inboundsessions=]enable|disable Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém bude použit překlad síťové adresy. public - Adresa IP používaná externě na veřejné síti. private - Adresa IP obsažená ve společném rozsahu adres k dispozici pro použití na privátní síti. inboundsessions - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje příchozí relace. disable: Zakazuje příchozí relace. Poznámky: Přidá mapování adres IP k fondu adres překladu síťových adres (NAT). Příklady: add addressmapping "Připojení místní sítě" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable Příklad přidá mapování adres veřejné adresy IP (11.11.11.1) k adrese IP v privátním rozsahu (10.10.10.1) a zakáže příchozí relace pro toto mapování tabulky NAT.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - Příkazy K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressmapping.htm
0.202
19790

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10 / 11, can I?

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10?

 /

Recognize 32 bit programs x32, x86 under Windows 11!

 /

In der Verzeichnisstruktur, Navigationsbereich den aktuellen Ordner markieren?

 /

Run directly minimized to tray excluding to see the main window?

 /

Windows NET Framework Download 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Automatically customize the power options!

 /

Reboot Delete File Ex or Reboot Move File Ex!

 /

How to open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /