NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » addressmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add addressmapping ? Format: add addressmapping [name=] [public=] [private=] [inboundsessions=]enable|disable Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor der skal bruges netværksadresseoversættelse (NAT). public - Den eksternt brugte IP-adresse på et offentligt netværk. private - IP-adressen i det grupperede område med adresser, der er tilgængelige til brug på det private netværk. inboundsessions - En af følgende værdier: enable: Aktiverer indgående sessioner. disable: Udgående sessioner. Bemærkninger: Tilføjer en IP-addressetilknytning til NAT-adressegruppen. Eksempel: add addressmapping "LAN-forbindelse" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable Kommandoeksemplet tilføjer en adressetilknytning fra en offentlig IP- adresse (11.11.11.1) til en IP-adresse inden for det private område (10.10.10.1) og deaktiverer indgående sessioner på denne NAT-tabel- tilknyning.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / ADDRESSMAPPING

netsh routing ip nat add addressmapping - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en IP-adressetilknytning NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, addressmapping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en IP-adressetilknytning NAT-gr?nsefladens adressegruppe. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/addressmapping.htm
0.249
20785

I can't delete temporary scans, why?

 /

Center für erleichterte Bedienung fehlt unter Windows 10, warum?

 /

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

What is a guest account?

 /

Disable all printers under Windows 10, 8.1 and 7?

 /

Eine transparente Desktop Uhr für Windows mit diversen Einstellungen!

 /

Was ist eine Bootdiskete?

 /

What I miss is being able to disconnect or connect the network drive?

 /

VHD, what is this file?

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /

USB 3.0 Host Controller-Treiber Download!

 /

Easy detect the Color Value RGB, HLS, .... like a Professional!

 /