NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Angiver tilstanden, som bestemmer, om og hvornår klienter, som ringer op, skal godkendes. tilstand - Den ønskede tilstand STANDARD - Alle enheder skal godkendes. NODCC - Direkte tilsluttede enheder godkendes ikke. BYPASS - Der kræves ikke godkendelse til nogen enheder.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Kommandoer Indstiller godkendelsestilstanden. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh ras ip set negotiation
Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.
netsh routing ip relay add interface
Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser indholdet af Winsock-kataloget.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm

0.078

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Was ist eine SD-Speicherkarte?

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Formatieren über die Eingabeaufforderung Windows (10,8.1, 7)!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Den Virenschutz "Windows Defender" in Win 8 (10, 8.1) deaktivieren!

 /