NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ? Format: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static Parametre: Tag Værdi proto - En af følgende værdier: autostatic: Sleter en autostatisk routingpræference. local: Sletter en lokal routingpræference. netmgmt: Sletter en routingprotokolpræference for en protokol til netværksstyring. nondod: Sletter en præference for en routingprotokol, som ikke kan bruge opkald efter behov. ospf: Sletter en routingprotokolpræference for OSPF. rip: Sletter en routingprotokolpræference for RIP. static: Sletter en statisk routingpræference. Bemærkninger: Sletter et præferenceniveau for en angivet routingprotokoltype. Eksempler: delete preferenceforprotocol proto=rip delete preferenceforprotocol ospf

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip delete preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter pr?ferencen for en angivet protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh routing ip autodhcp show interface
Viser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne gr?nseflade.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en IPv6-rute.
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/preferenceforprotocol.htm
0.031

Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /